THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 174
Số lượt truy cập: 7350879
QUẢNG CÁO
NĂM HỌC 2020 - 2021
02:58:43 Thứ Tư, 7/4/2021


Chào Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào Mng Bn Đến Vi Trưng 

PTDT Ni Trú L ThyChào Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào Mng 

Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú 

L ThyChào Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào Mng Bn Đến Vi 

Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào

 Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT 

Ni Trú L ThyChào Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào Mng Bn 

Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L 

ThyChào Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào Mng Bn Đến Vi 

Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào 

Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT 

Ni Trú L ThyChào Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào Mng Bn 

Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú L ThyChào Mng Bn Đến Vi Trưng PTDT Ni Trú 

L Thy


ANH TRUONG.jpg

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

BÁO CÁO SƠ KẾT HKI

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC

 

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

QUY CHẾ CÔNG ĐOÀN

 

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG TỔ CĐ

 

 

QUY CHẾ QUỸ TÌNH NGHĨA - QUỸ KHUYẾN HỌC

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

 

CHỦ TỊCH CĐ

       (Đã kí)

 

         Hà Văn Đông

NĂM HỌC 2019 - 2020 NĂM HỌC 2018-2019 NĂM HỌC 2017-2018 NĂM HỌC 2016 - 2017 NĂM HỌC 2015 - 2016 NĂM HỌC 2014 - 2015 NĂM HỌC 2013 - 2014 Năm học 2012 - 2013
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
™Lê Văn Bình™
™Lê Văn Bình™
Hiệu trưởng - 0888539577
Hà Văn Đông
Hà Văn Đông
P. Hiệu trưởng - 0913690289
Lê Duy Lộc
Lê Duy Lộc
P. Hiệu trưởng - 0914749929
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3962810 - Email: ptdtnoitru@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com